Jak działa pulsoksymetr?

Pulsoksymetry to niewielkie urządzenia medyczne, których zadaniem jest pomiar dwóch parametrów: pulsu (tętna) oraz oksymetrii (saturacji), czyli wysycenia krwi tlenem. Urządzenie wykorzystuje zjawisko pochłaniania promieniowania czerwonego i podczerwonego przez erytrocyty. Sygnał mierzony przez pulsoksymetr opisuje absorpcję pulsującej krwi tętniczej, a na podstawie pomiaru urządzenie oblicza stopień wysycenia hemoglobiny tlenem, czyli SpO2.

Jeszcze do niedawna pulsoksymetry stosowane były przede wszystkim przez służby medyczne, jako narzędzie diagnostyczne oraz przez osoby chorujące na schorzenia układu oddechowego np. POChP, astma, mukowiscydoza. Obecnie, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa zastosowanie pulsoksymetrów znacząco się rozszerzyło i nie ogranicza się już jedynie do użytku stricte szpitalnego. Pulsoksymetr może pomóc we wcześniejszym wykryciu COVID-19, jeszcze zanim pojawią się wyraźne objawy ze strony układu oddechowego.

Wraz z upowszechnieniem się zastosowania pulsoksymetrów wśród osób niemedycznych zaczęto wprowadzać również nowe rozwiązania. Istnieją dwa podstawowe rodzaje pulsoksymetrów – napalcowy i stacjonarny. Pulsoksymetry stacjonarne używane są w placówkach medycznych i mają też szereg innych funkcji pomiarowych, gdyż są zintegrowane z większym urządzeniem. Pulsoksymetry napalcowe to czujniki zakładane na palec i dokonujący pomiaru z naczyń włosowatych znajdujących się w opuszce palca. Takie urządzenie jest niewielkie i można je użyć w każdej chwili.

Trzecim rodzajem pulsoksymetru, który jest sporą nowością są pulsoksymetry w opaskach sportowych, które służą do ciągłego monitorowania tego parametru. Trzeba mieć jednak świadomość, że pulsoksymetry w opaskach mogą nie być tak dokładne, jak te napalcowe, są to więc raczej urządzenia do orientacyjnej samokontroli niż do zastosowań medycznych.

Pulsoksymetr a COVID – jak pomaga w diagnozie?

Prawidłowy poziom saturacji u osoby zdrowej powinien znajdować się w przedziale 95%-99%. Gdy saturacja spada poniżej 94%, organizm jest niedotleniony i oznacza to, że układ oddechowy nie funkcjonuje właściwie. Istnieją pewne sytuacje, w których poziom saturacji poniżej tego wskazania jest dopuszczalny (dotyczy to osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego), jednak pomijając tę grupę, dla osób zdrowych, saturacja na poziomie 94% lub niżej powinna być sygnałem alarmującym.

Niska saturacja jest jednym z objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Może być też symptomem innego schorzenia dróg oddechowych. W każdym przypadku nie wolno tego ignorować i trzeba koniecznie zgłosić się do lekarza, a przy wystąpieniu niskiej saturacji i zaburzeń świadomości koniecznie wezwać pogotowie. Jeżeli dodatkowo występują objawy charakterystyczne dla COVID-19, należy o tym poinformować dyspozytora lub skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Pulsoksymetr dla pacjenta z COVID

Pulsoksymetr warto mieć w domu w celu kontrolowania saturacji i badania profilaktycznego, aby czuć się bezpiecznie i móc szybko zareagować, gdy poziom natlenienia niepokojąco spadnie. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wiesz lub podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą chorą. To jednak zastosowanie czysto profilaktyczne. Natomiast równie istotne jest zastosowanie pulsoksymetru dla osób chorujących na COVID lub na inne schorzenia układu oddechowego. U nich pulsoksymetr pozwala na obserwację przebiegu choroby i szybką reakcję w przypadku pogorszenia stanu pacjenta. Konieczne może się okazać wezwanie pogotowia i podanie tlenu oraz hospitalizacja.

Pulsoksymetr dla pacjenta z COVID jest więc bardzo ważnym narzędziem diagnostycznym oraz kontrolnym. Świadczą o tym również zalecenia Ministerstwa Zdrowia, które polecają osobom chorym wyposażenie się w pulsoksymetry, a pacjenci zakwalifikowani do programu Domowej Opieki Medycznej mogą otrzymać swój pulsoksymetr bez ponoszenia kosztów.

Wszystkim innym chcącym zaopatrzyć się w wysokiej jakości pulsoksymetry, polecamy pulsoksymetry znajdujące się w sklepie Novamed. Dajemy pewność, że są to pulsoksymetry posiadające atesty, gwarantujące wiarygodność pomiaru. Jest to Twoje prywatne urządzenie wczesnego wykrywania choroby dróg oddechowych.

Bibliografia:

1. Miłosz Jankowski, Pulsoksymetria, mp.pl 6.08.2018, (dostęp: 19.04.2021) ;

2. Agata Wawrzyniak, Karolina Kuczborska, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agata Będzichowska, Bolesław Kalicki, Koronawirus 2019-nCoV–transmisja zakażenia, objawy i leczenie., Pediatr. Med. Rodz. 2019, 15 (4);

3. Tatiana Naklicka, Aleksandra Witkowska, Pulsoksymetr - działanie i zastosowanie. Jakie rodzaje pulsoksymetrów wyróżniamy oraz ile kosztują?” medonet.pl 02.11.2020 (dostęp: 19.04.2021);

4. Gov.pl, Koronawirus: informacje i zalecenia 30.11.2021 (dostęp: 19.04.2021);

Newsletter

Subskrybuj nasz newsletter.