Czym są środki ochrony indywidualnej (ŚOI)?

Definicja środków ochrony indywidualnej określa, że są to wszelkie środki ochronne użytkowane przez pracowników w celu zabezpieczenia go przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Kategoria ŚOI jest bardzo szeroka. Są to wszelkiego rodzaju środki zaprojektowane przeciwko jednemu lub wielu rodzajom zagrożeń. Zgodnie z przepisami BHP pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego.

srodki ochrony osobistej

Środki ochrony indywidualnej muszą być stosowane we wszystkich sytuacjach, w których nie jest możliwe wyeliminowanie szkodliwego czynnika, a pracownik musi wykonywać swoje obowiązki w warunkach narażenia. Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać odpowiednie wymagania regulowane m.in. przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Tylko ŚOI spełniające te wymagania mogą zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikowi.

Oprócz środków ochrony indywidualnej mówi się też o środkach ochrony osobistej. Jest to w zasadzie to samo, jednak o ile ŚOI są regulowane przez przepisy, o tyle ochrona osobista nie jest prawnie regulowana. Będą to więc wszystkie elementy ochronne wykorzystywane do zabezpieczenia przed zagrożeniami w celach osobistych, prywatnych, pozapracowych.

Środki ochrony indywidualnej ŚOI to między innymi: rękawice ochronne jednorazowe i wielorazowe, fartuchy i kombinezony ochronne, obuwie specjalistyczne, hełmy i kaski, okulary i przyłbice, maski i półmaski na twarz i wiele innych. Możemy je też podzielić na środki ochrony kończyn, głowy, twarzy i oczu, słuchu, układu oddechowego, do pracy na wysokości, czy też izolujące ciało.

Środki ochrony indywidualnej a COVID

ŚOI to ogół akcesoriów służących do ochrony w zależności od określonych zagrożeń. W przypadku zagrożeń mikrobiologicznych, stosowanych na przykład w placówkach medycznych ŚOI powinny chronić przed wirusami, bakteriami i innymi patogenami, a także chronić drogi oddechowe, błony śluzowe i skórę przed możliwością kontaktu z krwią i płynami fizjologicznymi. W przypadku środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego oraz innych osób mogących mieć kontakt z osobami chorymi na COVID będą to między innymi: maseczka chirurgiczna, półmaska FFP2 lub FFP3, fartuch barierowy lub niebarierowy z długim rękawem, rękawice ochronne klasy II lub III.

Przeczytaj też: maski FFP 2 i FFP3 – skuteczna ochrona

Środki ochrony indywidualnej dla pracowników medycznych powinny być dobrane do pełnionego stanowiska i stopnia narażenia. Największy stopień zabezpieczenia będzie dotyczył zwłaszcza osób pracujących na oddziałach zakaźnych i na SOR-ach oraz Izbach Przyjęć przy kontakcie z pacjentem potencjalnie zarażonym koronawirusem, podczas gdy pracownicy placówek opieki ambulatoryjnej czy gabinetów konsultacyjnych mogą stosować standardowe środki ochrony, czyli rękawice jednorazowe, fartuch niebarierowy oraz maseczka chirurgiczna.

Indywidualne środki ochrony – jakie wybrać?

Środki ochrony indywidualnej powinny być łatwe do założenia i użytkowania, tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo ich nieskutecznego wykorzystywania. Muszą też spełniać odpowiedniej parametry i wymagania – potwierdzeniem ich spełnienia jest znak CE, który musi znaleźć się na opakowaniu takiego środka. ŚOI powinny być przeznaczone do użytku przez jedną osobę. Dopuszczalne są sytuacje, w których ŚOI stosowane są przez więcej niż jedną osobę, ale muszą być przy tym zachowane warunki niewpływające na zdrowie i higienę użytkowników.

W sklepie internetowym Novamed dostarczamy środki ochrony indywidualnej na potrzeby pracowników medycznych oraz osób wystawionych na potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne, w tym na kontakt z osobami chorymi na COVID-19. Szeroki wybór produktów sprawia, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. W ofercie mamy również artykuły do dezynfekcji i utrzymywania higieny rąk, a także akcesoria pomagające w szybkiej diagnozie.

Bibliografia:

1. Agnieszka Stefko, Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej na podstawie dyrektywy 89/686/EWG – na przykładzie rękawic i obuwia, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ciop.pl (dostęp: 20.04.2021)

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

Newsletter

Subskrybuj nasz newsletter.