W każdym obiekcie, w którym stosowane są narzędzia i akcesoria medyczne, konieczne jest przeprowadzanie regularnych sterylizacji. Proces ten ma za zadanie wyeliminowanie wszystkich form mikroorganizmów z powierzchni danego przedmiotu, a jego poszczególne etapy podlegają konkretnym normom. Jakie są główne przepisy dotyczące sterylizacji?

Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych

Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych

Sterylizacja, inaczej wyjaławianie, to proces mający na celu dogłębne oczyszczenie danego przedmiotu i usunięcie z niego wszelkich form mikroorganizmów. Odpowiednio przeprowadzone procedura sterylizacji zapobiega rozprzestrzenianiu się chorobotwórczych drobnoustrojów i zakażeniom personelu medycznego oraz pacjentów. I nie tylko. Normy sterylizacji obejmują zarówno placówki medyczne, jak i gabinety kosmetyczne, fryzjerskie czy studia tatuażu.

Wytyczne sterylizacji zostały przedstawione m.in. w wydanym w 2017 roku dokumencie „Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia”. Opisane w nim ogólne wytyczne sterylizacji zostały opracowane przez zespół, w skład którego wchodzą członkowie Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej oraz Narodowego Instytutu Leków.

Sterylizacja w gabinecie – przepisy, o których musisz pamiętać

Przepisy dotyczące sterylizacji jasno wskazują na to, w jakich sytuacjach i miejscach koniecznie jest przeprowadzanie wyjaławiania narzędzi i akcesoriów medycznych. Proces ten należy wykonywać wszędzie tam, gdzie z racji wykorzystywania danych narzędzi, może dojść do naruszenia ciągłości tkanki. O sterylność narzędzi musi zadbać nie tylko personel medyczny, ale i barber, tatuażysta, kosmetyczka czy nawet fryzjer. Normy sterylizacji są dopasowane do wielkości danej placówki i wykorzystywanych w pracy liczby zestawów narzędzi.

Zawarte we wspomnianym dokumencie wytyczne sterylizacji zwracają szczególną uwagę na sposób organizacji pracy i miejsca przeprowadzania całego procesu. Do najważniejszych zagadnień należy m.in. konieczność wydzielenia oddzielnych stref – skazanej i czystej – w obiekcie. W pierwszej z nich przeprowadza się m.in. sortowanie, mycie i dezynfekcje narzędzi, jak i przechowuje niezbędne środki dezynfekujące. W strefie czystej odbywa się suszenie wydezynfekowanych przedmiotów, tworzenie pakietów narzędzi czy dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo i prawidłowość przeprowadzonej sterylizacji.

Przepisy dotyczące sterylizacji zwracają szczególną uwagę na stosowanie w procesie wysokiej jakości, certyfikowanych narzędzi, dopuszczonych do użytkowania na terenie UE. Ważne jest także dopasowanie liczby pracowników przeprowadzających cały proces sterylizacji do wielkości obiektu i liczby zestawów pracy.

Bezpieczeństwo sterylizacji

Wytyczne sterylizacji opisują wszystkie procedury związane bezpośrednio z przygotowaniem do sterylizacji, jak i transportem i przechowywaniem wyjaławianych narzędzi. Należy tutaj dodać, że bezpieczne i prawidłowe wyjaławianie jest możliwe dopiero po uprzednim oczyszczeniu i dezynfekcji narzędzi. Wszystkie akcesoria do sterylizacji podlegają regularnym kontrolą, a ich praca jest stale testowana i dokumentowana. Metoda sterylizacji powinna być dopasowana do rodzaju wyjaławianego przedmiotu. Najpopularniejszym i najbardziej ekonomicznym sposobem jest sterylizacja w autoklawie (dowiedz się, co to jest autoklaw i jak on działa). Stosunkowo szybka i prosta, choć i tutaj należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Jedną z nich jest to, jaki autoklaw wybrać do salonu czy gabinetu. Najwyższą klasą urządzenia jest autoklaw klasy B, z kolei najniższą – klasy S.

Sterylizacja bez autoklawu również jest skuteczna, choć rzadziej wykorzystywana w obiektach medycznych. Mowa o takich sposobach, jak sterylizacja gazowa z wykorzystaniem tlenku etylenu i formaldehydem. Jest to metoda wyjaławiania przede wszystkim przedmiotów z tworzyw sztucznych, które pod wpływem wysokiej temperatury się odkształcają. Do sterylizacji narzędzi wykorzystywane są także roztwory środków chemicznych, promieniowanie UV lub jonizujące. Częstym wyborem w przypadku najdelikatniejszych przedmiotów jest także sterylizacja w niskich temperaturach, przy pomocy nadtlenku wodoru i próżni.

Jeśli w ramach swojej pracy obowiązują Cię wytyczne sterylizacji, postaw na sprawdzone akcesoria, które pomogą Ci w bezpiecznym i prawidłowym wyjaławianiu narzędzi. W ofercie Novamed dostępne są autoklawy przeznaczone do małych salonów kosmetycznych, gabinetów lekarskich czy szpitali. Zakup certyfikowanego urządzenia ze sprawdzonego źródła to jedno. Pamiętaj także o przestrzeganiu instrukcji producenta sprzętu. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Sprawdź, jak działa sterylizacja w autoklawie.

Newsletter

Subskrybuj nasz newsletter.